Vanuit het bestuur


Afgelopen dinsdag kwam het bestuur weer bij elkaar. Bij deze een greep uit de onderwerpen die ter sprake kwamen. AVG: vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven. We zijn aan het uitzoeken wat dat voor Swift betekent en welke…

Vertrouwenspersoon John Davidse draagt het stokje over aan Anneke Duvekot-Bimmel


Onze vertrouwenspersoon John Davidse heeft na ruim 4 jaar aangegeven wegens persoonlijke redenen niet meer beschikbaar te zijn voor deze rol. John, bij deze willen we je hartelijk bedanken voor de verantwoordelijkheid die je hebt gedragen. Het bestuur heeft gelukkig snel een vervanger kunnen vinden: Anneke Duvekot-Bimmel. De meesten zullen…

Trainers Dennis Plantinga en Mathijs Pagé langer bij Swift


Dennis Plantinga en Mathijs Pagé vormen ook de komende periode de trainersstaf van de seniorenselectie van korfbalvereniging Swift uit Middelburg. Dennis heeft bijgetekend tot de zomer van 2020, Mathijs verlengt met één jaar met een optie op (en intentie voor) nog een jaar. Spelers, technische commissie en bestuur hebben er alle vertrouwen in…

Van de bestuurstafel


Afgelopen maandag was de eerste bestuursvergadering van dit jaar. Aan de orde kwamen onder andere de volgende zaken: Vrijwilligersenquête: de enquête is afgesloten, we bedanken iedereen die de enquête heeft ingevuld. Er zijn en worden (ouders van) leden benaderd, die aangegeven hebben vrijwilligerstaken te willen doen. Het huidige beleidsplan van…