Beleidsplan 2019 – 2023

In de ledenvergadering is eind 2019 afgesproken het voorliggende beleidsplan aan te passen naar aanleiding van de suggesties vanuit de vergadering. Na verspreiding hiervan (16-2-2020) hebben de leden tot 1-3-2020 de tijd om alsnog te reageren. Zonder bezwaren wordt het beleidsplan dan vastgesteld. Reacties op dit plan kunnen worden gestuurd Lees meer…

JAV 2019

Donderdag 24 oktober 2019 was de jaarlijkse ledenvergadering van Swift (JAV). Een vijftiental leden was hierbij aanwezig. De hoofdpunten van de vergadering: De jaarrekening van vorig seizoen en de begroting voor het seizoen 2019 – 2020 zijn goedgekeurd. Hiermee is ook de voorgestelde contributiewijziging is goedgekeurd. Desondanks hebben we nog Lees meer…