Aanvraag VOG trainers

Vanaf seizoen 2023-2024 zal Swift voor vrijwilligers in een aantal sleutelrollen een “VOG” aanvragen. VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag en is een verklaring van de overheid, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval werken Lees meer…

Verslag Nieuwjaarsbrainstorm

Afgelopen week heeft het bestuur een “Nieuwjaarsbrainstorm” georganiseerd met de verschillende commissies van de vereniging. Doel was om te kijken naar het beleidsplan van de vereniging om te zien welke punten op dit moment aandacht en prioriteit verdienen. Het beleidsplan kent 5 speerpunten: 1. Swift als gezinsvereniging waar ook niet-sportieve Lees meer…

AZC

Vanuit verschillende hoeken bereikte ons de vraag of het mogelijk is vanuit Swift iets te doen voor de bewoners van het AZC nabij De Sprong dat afgelopen zaterdag door brand getroffen is. Het idee is hartverwarmend, maar is praktisch lastig uitvoerbaar. Het COA neemt namenlijk geen directe donaties aan, en Lees meer…