Nuttige links zijn:
www.voorkomblessures.nl
www.sportzorg.nl
http://www.zeeuwseorthopeden.nl/nieuws/Vernieuwde-SportmedX-sportspreekuur-ADRZ

Vernieuwde SportmedX sportspreekuur ADRZ
Met ingang van 1 april 2017 wordt het sportspreekuur vernieuwd en gaat SportmedX spreekuur heten. Het spreekuur zal 2x per week plaatsvinden op de polikliniek Orthopedie van het ADRZ.

Het betreft 2 middagspreekuren, waarvan er 1 in Goes en 1 in Vlissingen wordt gehouden. In tegenstelling tot de oude situatie, is er nu een multidisciplinaire spreekuur met orthopeed, sportarts en sportfysiotherapeut. Samen zien zij patiƫnten om sneller tot een betere diagnose en behandeling te komen. Het spreekuur is bedoeld voor alle sporters met klachten aan of van het bewegingsapparaat. Het betreft dan met name klachten, waarbij de gezamenlijke expertise van een orthopedisch chirurg, sportarts en sportfysiotherapeut gewenst is, zoals bijvoorbeeld bij een liesblessure.

Eigen spreekuur Sportarts
1 Dag per week zal de sportarts een eigen spreekuur houden. Dit is een spreekuur waar de expertise van de sportarts gewenst is.

Sportmedische Keuringen
Naast de spreekuren voor sportletsels kunnen sporters ook verwezen worden voor sportmedische onderzoeken. Deze keuringen werden voorheen verricht door SMA Zeeland en zullen in het vervolg in het ADRZ plaatsvinden.

Sporters kunnen hiervoor een afspraak maken via de afsprakencentrale van het ADRZ.

Kosten en vergoeding
Het multidisciplinaire sportspreekuur valt onder medisch specialistische zorg in de basisverzekering. Daarnaast wordt er een consult fysiotherapie in rekening gebracht (45euro).

Voor het eigen spreekuur van de sportarts (waar de patiƫnt alleen door een sportarts gezien wordt) zijn er geen extra kosten. Dit spreekuur valt eveneens onder medisch specialistische zorg in de basisverzekering.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken voor het sportspreekuur is een verwijzing van de huisarts nodig. Deze kan een verwijzing geven voor het multidisciplinaire sportspreekuur of voor het spreekuur van de sportarts zelf. Verwijzingen kunnen via het zorgportaal gedaan worden.

Specialisten sportspreekuur

  • Orthopedisch chirurgen: Jaap Luttjeboer en Nico Elenbaas;
  • Sportartsen: Anne van Veghel, Marijke Thunnissen en Arnold Brons;
  • Sportfysiotherapeuten Anton Engels, Anthon Kunst, Christiaan Muller, Ivo van Loo, Femke van der Linde, Jeanine Marijs, Naomie Meijaard, Pieter Lindenbergh, Valerie de Boeck, Jouri van den Broeke, Rosalie de Graaf.