Sponsoring speelt vooral de laatste jaren een grote rol binnen het verenigingsleven. Ook voor Swift geldt dat zij niet meer zonder sponsorgelden kan. We hoeven hierbij alleen maar te wijzen op de oplopende kosten en de privatisering door de gemeente.

Sportsponsoring zien wij daarom niet als een gift, donatie, lening of subsidie, maar als een zakelijke overeenkomst, waar een contract aan ten grondslag ligt. Wat wij u als communicatiemogelijkheden bieden, is door de leden van onze vereniging ook gegarandeerd waar te maken. Wanneer we het over sponsoring hebben, spelen voor ons geld, materialen en dienstverlening een hoofdrol. Maar sponsoring is meer.

Voor u als sponsor geldt dat:

  • sponsoring leuk is om te doen;
  • sponsoring een sympathiek imago heeft;
  • sponsoring een creatief gebeuren is;
  • communicatiedoelstellingen verwezenlijkt kunnen worden;
  • sponsoring het middel bij uitstek is om relevante doelgroepen te bereiken.

De sponsorcommissie van Swift gaat voor contracten met een minimale looptijd van drie jaar, maar er zijn zeker ook mogelijkheden voor de langere termijn te realiseren. Juist een langlopende overeenkomst heeft voor ons en voor de sponsor vele voordelen. Denkt u maar aan het volgende:

  • het geeft de gelegenheid ervaring op te doen met de communicatiemogelijkheden, die een amateursportvereniging biedt;
  • het geeft betere planningsmogelijkheden bij het organiseren van evenementen;
  • de sponsor heeft langer profijt van de investering in vaak dure kleding;
  • door tussentijdse evaluaties kan door beide partijen voortdurend aan verbetering van het sponsorproduct gewerkt worden