Het verenigingsjaar van Swift loopt t/m 30 juni. Als je je lidmaatschap wilt opzeggen of wilt wijzigen dan dien je dit vóór 1 juli kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Swift. Leden die na 30 juni opzeggen zullen voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd zijn.


Opzeggen kan via leden@kvswift.nl

Categorieën: Bestuur