Opzeggen lidmaatschap
Het verenigingsjaar van Swift loopt van 1 juni t/m 31 mei (het jaar daaropvolgend). Als je je lidmaatschap wilt opzeggen of wilt wijzigen dan dien je dit vóór 31 mei kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Swift. Leden die na 31 mei opzeggen zullen voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd zijn.

Ledenadministratie
De ledenadministratie van Swift wordt gevoerd door Els en Kees Blankenburgh. Alle adreswijzigingen, mutaties en opzeggingen dienen bij de ledenadministrateur gemeld te worden. De ledenadministratie verzorgt ook de inning van de contributies.

Els en Kees Blankenburgh
Gerrit vd Veenstraat 24
Middelburg
leden@kvswift.nl