Opzeggen lidmaatschap
Het verenigingsjaar van Swift loopt van 1 juli t/m 30 juni (het jaar daaropvolgend). Als je je lidmaatschap wilt opzeggen of wilt wijzigen dan dien je dit vóór 30 juni kenbaar te maken bij de ledenadministratie van Swift. Leden die na 30 juni opzeggen zullen voor het gehele volgende seizoen contributie verschuldigd zijn.

Ledenadministratie
De ledenadministratie van Swift wordt gevoerd door Marga van den Berghe. Alle adreswijzigingen, mutaties en opzeggingen dienen bij de ledenadministrateur gemeld te worden. De ledenadministratie verzorgt ook de inning van de contributies.

Marga van den Berghe, leden@kvswift.nl