Categorie Contributie per kwartaal
Senioren € 73,30
Speciaal tarief * € 35,90
16-18 jaar € 55,20
12-15 jaar € 46,80
06-11 jaar € 39,60
tot en met 5 jaar € 19,30
Recreanten € 37,50
Overige leden € 29,60

Kledingbijdrage spelende leden per jaar € 6,10.

* Het speciale tarief is voor leden die buiten Zeeland studeren en daar door de week ook wonen en die daarom niet bij Swift trainen. Naast het spelen van wedstrijden dienen zij op een bepaalde manier de vereniging te ondersteunen in vrijwillige taken, zoals bardienst, ploegje coachen enz.

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds bedanken als lid is mogelijk, maar de contributie blijft dan verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. Dit in verband met verplichtingen aan de korfbalbond, die Swift bij aanvang van het seizoen is aangegaan.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Gezinnen waarin te weinig geld is om de contributie te kunnen betalen kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Via dit fonds betaalt de gemeente de contributie voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub.