Declaratieformulieren
Onderstaand zijn de declaratieformulieren van Swift te downloaden. Ouders van jeugdleden kunnen voor kilometerdeclaraties het speciale ‘ouder’-formulier gebruiken. Het ingevulde formulier moet altijd ‘op papier’ met handtekening en eventuele nota’s worden ingeleverd. NB. er kan ook online gedeclareerd worden. Ga hiervoor via de homepage naar het ledendeel en log in met je Sportlink-gegevens.

Brochures/folders
Brochure informatie ouders nieuwe leden
Folder donateurs
Folder abonneeloterij

Aanmeldformulier
Lid worden – k.v. Swift (kvswift.nl)

Gedragscode
Gedragscode