Bestuur & commissies

Bestuur kv Swift
Vacant : voorzitter
Ilse Schreuders : secretariaat
Vacant : financiën
Richard Geldof : TC
Paul van den Berg : evenementen, PR & ledenwerving
Alex Rijpert : sponsorzaken
Vacant : algemeen bestuurslid
Technische commissie
Technische zaken
Pieter Goudappel :  voorzitter
Pieter Goudappel :  contactpersoon wedstrijdkorfbal
Jacinta Kesselaar :  lid
Steven Meerburg :  lid
Davin Thielen :  lid
Bert Jeras :  lid
Jessica Schipper :  lid
Wedstrijdzaken
Jan Peter Pouwer contacten met gemeente Middelburg
Joren Gillissen en Douwe Oostinga coördinatie oefenwedstrijden
Scheidsrechterszaken
Martijn van Langevelde Scheidsrechtersbegeleiding
Wedstrijdsecretariaat
Pieter Goudappel (06-48670991) : S1, S2 & S3
Martin Haverkamp en Marga Haas (06-12960475) : S4, A, B & C
Fam. Kamp (06-83993724) : D t/m F
Beheerscommissie
Riny Kasse : voorzitter
Bart Pouwer : barrooster
Jan en Anja Geldof : beheer en organisatie voorraad clubhuis
Ria en Jan van Vendeloo : schoonmaak
Rob Sanderse : onderhoud
Ronald v.d. Weele : evenementen en klein onderhoud
André v.d. Dries groenonderhoud
Evenementencommissie
Vacant lid
Vacant lid
Vacant lid
Vacant lid
Ledenwerving
Bart Pouwer
Sponsorcommissie
vacant : lid
Sonja v.d. Voet lid
Myra Louwerse lid
Koen Maljaars lid
Vertrouwenspersoon
 Anneke Duvekot-Bimmel