Bestuur kv Swift
Vacant : voorzitter
Ilse Schreuders : secretariaat
Vacant : penningmeester
Sjoerd Sanderse : lid
Alex Rijpert : lid
Jesper Wiegmans : adviseur
Technische commissie
Technische zaken tc@kvswift.nl
Steven Meerburg (06-42239872) :  voorzitter
Pascal de Meulmeester :  contactpersoon wedstrijdkorfbal
Jacinta Kesselaar :  lid
Tijmen den Ottelander :  lid
Han de Ridder :  lid
Jessica Schipper :  lid
Davin Thielen  lid
Wedstrijdzaken
Jan Peter Pouwer contacten met gemeente Middelburg
Youri de Back coördinatie oefenwedstrijden
Scheidsrechterszaken
Martijn van Langevelde Scheidsrechtersbegeleiding
Wedstrijdsecretariaat
Pascal De Meulmeester (06-10596274) : Senioren
Sanne Oostinga (06-41254535) : A, B & C
Esther Nijhof (06-48335457) : D, E & F
Beheerscommissie
Riny Kasse : voorzitter
Bart Pouwer : barrooster
Jan en Anja Geldof : beheer en organisatie voorraad clubhuis
Ria en Jan van Vendeloo : schoonmaak
Rob Sanderse : onderhoud
Ronald v.d. Weele : evenementen en klein onderhoud
André v.d. Dries groenonderhoud
Activiteitencommissie
Yvonne Onderdijk  Coördinator
Ledenwerving
Bart Pouwer
Sponsorcommissie
vacant : lid
Sonja v.d. Voet lid
Dennis Plantinga lid
Koen Maljaars lid
Vertrouwenspersoon
 Anneke Duvekot-Bimmel