Bestuur kv Swift
Vacant:voorzitter- Swift heeft geen voorzitter, deze positie is vacant. Tips hiervoor zijn welkom bij de leden van het bestuur. 
Marinka de Willigen:secretariaat
Vacant:penningmeester
Sjoerd Sanderse:lid (portefeuille technische zaken, algemene zaken)
Ariska Bouterse:lid (portefeuille communicatie en algemene zaken)
Bart Pouwer
:lid (portefeuille ledenwerving, sponsoring, clubhuis)
Jesper Wiegmans:adviseur (portefeuille financiën)
Technische commissie
Technische zakentc@kvswift.nl
Davin Thielen: voorzitter
Stephan den Boer: lid
Amber Daems: lid
Paulien Nijboer: lid
Marjolein van Wallenburg: lid
Wedstrijdzaken
Jan Peter Pouwer:contacten met gemeente Middelburg
TCcoördinatie oefenwedstrijden
Scheidsrechterszaken
TCScheidsrechtersbegeleiding
Wedstrijdsecretariaat
Davin Thielen:Senioren
Maks Goudappel:A, B & C
Marjolein van Wallenburg:D, E & F
Beheerscommissie
Riny Kasse:voorzitter
Mireille Davidse:barrooster
Ronald v.d. Weele:beheer en organisatie voorraad clubhuis
Ria en Jan van Vendeloo:schoonmaak
Rob Sanderse:onderhoud
Ronald v.d. Weele:evenementen en klein onderhoud
André v.d. Dries:groenonderhoud
Activiteitencommissie
Sophie Mussche : Coördinator
Ledenwerving
Bart Pouwer: Coördinator
Sponsorcommissie
Dolf Elst:lid
Tom jonker :lid
Bart Pouwer:lid
Vertrouwenspersoon
Anneke Duvekot-Bimmeltel. 06 10509121

Ledenadministrateur

Erwin Klippel