Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag aanstaande (24-10) legt het bestuur, na enkele jaren van stabilisatie, een aanpassing van de contributie voor aan de leden, ingaande dit seizoen. De redenen hiervan zijn met name de gestegen huurkosten van veld en zaal en gestegen bondscontributie en de wens om toe te werken naar een sluitende begroting.

Het voorstel is:

CategorieContributie per kwartaal
            huidige bedragen
voorgestelde bedragen per kwartaal
Senioren€ 67,00€ 69,-
Speciaal tarief € 33,50€ 34,-
16-18 jaar€ 50,50€ 52,-
12-15 jaar€ 42,50€ 44,-
06-11 jaar€ 36,50€ 37,-
tot en met 5 jaar€ 17,50€ 18,-
Recreanten€ 34,00€ 35,-
Overige leden€ 27,00€ 28,-

We nodigen alle leden uit  (of hun ouders/verzorgers waar het minderjarige leden betreft) om tijdens de ledenvergadering hierover, maar ook over alle andere geagendeerde punten, met het bestuur en andere leden van gedachten te wisselen. Zie hier meer informatie over de ledenvergadering.


Categorieën: Bestuur