Afgelopen donderdag hadden we een zinvolle en voorspoedige JAV-vergadering waarin we hebben teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het komende jaar. Als vereniging doen we het goed. Zowel op sportief vlak, financieel vlak en qua leden. Mede doordat de energiekosten lager uitvallen dan begroot hebben we ruimte om komend jaar meer te investeren in technische zaken en jeugdactiviteiten. Ook kunnen we hierdoor, ondanks de hoge inflatie, de stijging van de contributie beperken tot 2%. Qua ledenaantallen laat Swift een lichte groei zien, vooral door aanwas van jeugdleden. Met name de inspanningen van trainers voor clinics op scholen lijken zich hier uit te betalen!

Punt van zorg is vooral de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit is geen nieuw probleem en ook niet uniek voor Swift, maar wel iets dat aandacht vergt. We zijn blij dat we voor een aantal functies nieuwe vrijwilligers hebben gevonden. Vooral belangrijk is dat het trainerstekort met ingang van het zaalseizoen opgelost is! Maar bij o.a. de beheerscommissie, de schoonmaakploeg, de sponsorcommissie, TC en het bestuur kunnen we nog extra handjes gebruiken. Geef daarom graag gehoor aan de oproep om de vrijwilligersenquête in te vullen!

Het bestuur zit momenteel op minimale samenstelling. In lijn met de statuten zijn de taken als volgt verdeeld:

  • Robbert-Jan Adriaansen, voorzitter
  • Bart Pouwer, penningmeester
  • Guanita Bergmans, secretariaat

Verder zijn ook de jubilarissen in het zonnetje gezet. Met name is stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van ons erelid Bart Pouwer. Jubilarissen die niet aanwezig konden zijn krijgen nog een attentie thuis.

Het bestuur dankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet!

Het bestuur

Categorieën: Bestuur