Vanaf seizoen 2023-2024 zal Swift voor vrijwilligers in een aantal sleutelrollen een “VOG” aanvragen. VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag en is een verklaring van de overheid, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Kort gezegd komt het erop neer dat een VOG uitsluitsel geeft dat vrijwilligers bij Swift geen strafrechtelijk verleden hebben dat hun vrijwilligerswerk in de weg staat. Het helpt te zorgen dat Swift een veilige omgeving is voor iedereen.

Voor onderstaande functies is een VOG nodig:

  • Bestuursleden
  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Trainers / leden staf / coaches vanaf 16 jaar

Het aanvragen van de VOG is een formaliteit en is bovendien kosteloos. Swift zal de VOG centraal aanvragen, waarbij de betrokken vrijwilligers per mail een bericht ontvangen met instructies voor de verdere aanvraagprocedure. Houd dus de mailbox in de gaten! De VOG’s zullen om de 3 jaar ‘vernieuwd’ worden.

Het bestuur

Categorieën: Bestuur