Sinds kort is Marga van den Berghe, moeder van Tom uit C3, de nieuwe ledenadministrateur van Swift.

Zij volgt Erwin Klippel op die dit ruim 2 jaar heeft gedaan. De ledenadministrateur houdt de wijzigingen bij in het ledenbestand van Swift, meldt nieuwe leden aan bij de Korfbalbond en maakt overzichten van ledeninformatie.
We zijn ook blij dat Kees Blankenburgh de incasso van de contributie uitvoert en invoert in de boekhouding.

Dank aan Erwin voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Succes voor Marga en Kees, met de administratieve klussen voor Swift.
De ledenadministrateur is te bereiken op mailadres: leden@kvswift.nl

Het bestuur

Categorieën: Bestuur