In de laatstgehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering is geen complete kascommissie benoemd. Na de zomer laten we de boekhouding van Swift weer controleren door de kascommissie. We willen daarom de kascommissie voor de zomer compleet hebben.

Het bestuur van Swift draagt Menno Kasse en Ingmar van Leerzem voor om toe te treden tot deze commissie.  Het bestuur is blij dat beide heren bereid zijn om deze taak uit te voeren.

Mochten er leden bezwaar hebben tegen deze voordracht dan zien we graag een reactie binnen 14 dagen tegemoet op secretariaat@kvswift.nl

Wanneer er geen bezwaren komen, dan treden Menno en Ingmar toe tot de kascommissie. Zij kunnen dan dit najaar de controle van de boekhouding van Swift voor het seizoen 2021/2022 uitvoeren.

Categorie├źn: Bestuur