Vrijwilligerswerk

Swift is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers. Lid zijn betekent opgenomen worden in de vereniging en daarmee deel kunnen nemen aan het korfbalspel. Er worden vele taken uitgevoerd die ervoor kunnen zorgen dat leden kunnen korfballen. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd om een bloeiend verenigingsleven te hebben.
We gaan ervan uit dat iedereen (leden en ouders van jeugdleden) zijn/haar steentje bijdraagt en zich inzet voor het verenigingsleven.
Met een (digitale) inventarisatie vragen we aan ouders welke taken zij willen uitvoeren of voor ingeroosterd kunnen worden.

Het vrijwilligerswerk kan in 4 soorten activiteiten uitgesplitst worden:

 1. Wedstrijd gerelateerde activiteiten
  Dit zijn activiteiten als ploegen trainen, coachen en fluiten van wedstrijden, het begeleiden en opleiden van trainers en scheidsrechters en de activiteiten van de wedstrijdsecretariaten en de technische commissie.
  Maar ook het vervullen van functies als zaalwacht/scorebordbediening in de zaal, het rijden naar wedstrijden en het wassen van de kleding vallen hieronder.
  Swift benadert spelers voor het trainen en coachen.
  Swift maakt een schema om wedstrijden te fluiten en betrekt daarbij veel spelers (senioren en A jeugd), die geen ploeg trainen/coachen.
  Swift maakt een schema voor de ouders i.v.m. het rijden naar wedstrijden en indien noodzakelijk ook voor de zaalwachtbezetting.
  Swift betrekt de teamouder van elk (jeugd)team bij het rooster voor de het wassen van de kleding.

 2. Organisatorische c.q. beleidsmatige activiteiten
  Dit zijn met name de bestuurstaken/commissietaken.
  Swift benadert hier (meestal) persoonlijk mensen voor en knipt enkele grote taken tot kleine, behapbare taken. De kleinere (bestuurs)taken zijn ook te kiezen door de leden/ouders en komen terug in de (digitale) inventarisatie.
 3. Facilitaire / periodieke activiteiten
  Dit zijn activiteiten ten aanzien van de exploitatie / bezetting van de kantine, het schoonhouden van de accommodatie en het onderhoud van de accommodatie en het materiaal.
  Swift gaat hier schema’s voor maken en roostert ouders van de leden t/m 18 jaar in. (We streven naar 1x per jaar inzet en deze omvat maximaal 4 uur).      
 4. Nevenactiviteiten
  Dit zijn activiteiten voor de jeugd- en seniorenleden, zoals sinterklaasavond, spellenavonden, paasactiviteiten, familiedag, disco’s, etc.
  Swift laat de keuze aan ouders om hier op in te schrijven via een (digitale) inventarisatie.
Categorieën: Bestuur