Om meer inzicht te geven in alle taken die nodig zijn om een vereniging te laten draaien staat hieronder meer informatie over de organisatiestructuur van Swift.
Er volgt hieronder een korte uitleg over de taken van het bestuur en de commissies.

De organisatiestructuur van Swift ziet er als volgt uit:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Bestuur (taken zijn o.a. financiën, secretariaat, beleidsplan uitwerken, communicatie leden, contacten met gemeente/andere verengingen, deelname in het Zeeuws Korfbalplatform (ZKP), actuele ontwikkelingen opvolgen (corona bv), commissies ondersteunen waar nodig).

Technische commissie (taken zijn o.a. teams samenstellen, wedstrijdschema’s maken, trainers aanstellen, traningsroosters maken, scheidsrechters indelen, zaalwacht, beheer sportmateriaal).

Beheerscommissie (taken zijn o.a. inkoop-verkoop bar clubhuis, onderhoud en inrichting gebouw, schoonmaak clubhuis, onderhoud tuin en kleedkamers).

Activiteitencommissie (taken o.a. organisatie van niet-korfbalactiviteiten voor jong en oud).

Sponsorcommissie (taken zijn o.a. sponsors werven en behouden voor de club, financiele acties, vakkenvullen Jumbo Oostkapelle, verlotingen Swift, contacten met MUTA-kleding).

Ledenwervingscommissie (taken zijn o.a. clinics verzorgen op scholen, nieuwe leden wegwijs maken, korfbal promoten op scholen, deelname aan project Sport & Switch met verenigingen op de Sprong).

Hemelvaartscommissie (taak is de organisatie van Swift –Hemelvaartsdagtoernooi)

Social Media commissie (taak is het posten van korfbalnieuws op Instagram, Facebook)

Elke commissie heeft grote en kleine taken. Er zijn een groot aantal mensen bij deze commissies betrokken. Sommige mensen doen 1-malig wat kleinere klusjes en sommige mensen zijn elke week bezig met de taken in de commissie.

Categorieën: Bestuur