Contributie 2021/2022

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Swift is gesproken over de 2% contributieverhoging voor dit seizoen, de stijgende energieprijzen en de begroting waarin we een geschat overschot hebben van €1.500,-.

De vraag was toen of door de stijgende energiekosten de begroting zo kan blijven. Na het bekijken van de laatste energieafrekening en een inschatting te hebben gemaakt van de stijgende kosten voor gas/stroom is door het bestuur besloten om de begroting en ook de contributie niet te veranderen.

We krijgen te maken met meer energiekosten (alhoewel we door de overheid hierin worden gecompenseerd), maar door de kleine buffer in de begroting willen we de contributie niet nog meer laten stijgen. 

We vinden een forsere stijging dan 2% (inflatie-correctie) nu niet passend. De reden hiervoor is onder meer dat er nu weer corona-beperkingen zijn en we de leden op dit moment geen compleet korfbalpakket kunnen aanbieden.

De volgende tarieven per kwartaal zijn nu geldend per de volgende inning van de contributie:

Senioren                                             €70,50

Studenten/speciaal tarief            €34,50

16-18 jaar                                           €53,-

12-15 jaar                                           €45,-

6-11 jaar                                             €38,-

t/m 5 jaar                                           €18,50

Recreanten                                       €36,-

Overige leden                                   €28,50  

Het verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (14 oktober 2021) van Swift wordt in concept rondgestuurd naar de leden (via een aparte mail) . Er is dan gelegenheid om hierop te reageren.

Het Swift-bestuur

Categorieën: Bestuur