Donderdag jl. vond de jaarlijks algemene (leden)vergadering (JAV) plaats in het clubhuis van Swift. Naast de formaliteiten die bij een JAV horen, zoals het huldigen van jubilarissen en de financiële verantwoording, is een inhoudelijk gesprek gevoerd over het vrijwilligersbeleid in de vereniging. 

vrijwilligersbeleid

Niet voor niks wordt dit een belangrijk speerpunt in de komende maanden. Hoewel er allerlei werk verzet wordt in de club, is er méér nodig om alles goed te kunnen laten verlopen. Met name neemt de zorg om alle teams te voorzien van trainers/coaches toe. (Zie onder in terugblik bestuur.)

Het bestuur nodigt mensen die hierover willen meedenken over vrijwilligersbeleid uit zich aan te melden bij het bestuur: bestuur@kvswift.nl. Uiteraard kunnen ook mensen die eerst meer informatie willen zich hier kenbaar maken. Óf spreek 1 van de bestuursleden aan.

indexatie contributie 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen de stijgende energieprijzen voor Swift hebben. De concept-begroting wordt door het bestuur komende weken hierop bekeken.

De ledenvergadering stemde in met een indexatie van de contributie van 2%. Mocht blijken dat hiermee de begroting niet sluitend te maken is, dan komt het bestuur met een nieuw voorstel richting de ledenvergadering. 

notulen en verdere procedure

Binnen enkele weken worden de notulen van de vergadering verspreid. De reactietermijn op het vaststellen van de notulen wordt dan ook toegelicht.

terugblik bestuur, zoals besproken tijdens de vergadering

Allereerst wil het bestuur – zoals al beschreven in een bijdrage in het clubblad net voor de zomervakantie – alle mensen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat Swift de coronacrisis goed is doorgekomen. Dat geldt voor alle mensen die ondanks beperkte mogelijkheden hun contributie zijn blijven betalen, voor de mensen die ervoor gezorgd hebben dat er zo goed als mogelijk werd getraind of oefenwedstrijden konden worden gespeeld. Ook complimenten voor alle leden die hebben doorgetraind, soms in kleine groepjes en voor de mensen die hebben gezorgd dat de samenhang tussen onze leden bleef bestaan, bijvoorbeeld rondom Hemelvaartsdag, via de sociale media of via online pubquizzen. Voor de mensen die ervoor gezorgd hebben dat het clubhuis er beter voorstaat dan vorig jaar (met een nieuwe pui en door het gepleegde groenonderhoud). Dank aan de mensen die in de zomervakantie bij de Jumbo in Oostkapelle de vakken hebben gevuld. Tot slot, maar wel als heel belangrijk ook dank aan alle trainers en mensen eromheen die ervoor hebben gezorgd dat onze sport zo goed mogelijk is kunnen uitgevoerd en dat de leden zich verbonden wisten met hun team of met de club. 

De afgelopen maanden, met de start van het korfballen op het veld, het zien van alle leden en veel ouders op het veld of in ons clubhuis,  maken het verlangen naar het aanstaande zaalseizoen alleen maar groter.

Het ledenaantal van de club op 30-6-21 was 271 ten opzichte van 272 exact een jaar eerder. Gezien het jaar met weinig ledenwerfacties of activiteiten, een resultaat om tevreden mee te kunnen zijn.

Tot zover het goede nieuws. Dan nu het zorgpunt.

We hebben de afgelopen maanden ook geconstateerd dat de inzet van vrijwilligers onder druk staat. Het is niet nieuw dat een beperkt aantal mensen binnen de club relatief veel taken op zich neemt. Hoewel het niet nieuw is, is het wel een risico. De club wordt sterker als we de taken nog meer kunnen verdelen. Bovendien wordt de club kwetsbaar als het leunt op enkele steunpilaren. Als zij wegvallen, staat Swift voor grote uitdagingen. Dit oplossen is een uitdaging voor ons allemaal en zal een belangrijk onderdeel van het vrijwilligersbeleid worden.

Ondanks de ongekende en gewaardeerde inzet van de technische commissie, leek het niet te lukken voor enkele teams een trainer/coach te benoemen. Het leek erop dat we ouders moesten gaan berichten, dat er voor hun zoon – dochter geen begeleiding was. Dat zou een dieptepunt zijn.

Nieuw is dit seizoen dat we onze kerntaak, ons bestaansrecht (namelijk het korfballen zelf) voor een aantal leden bijna niet konden organiseren. Gelukkig is er inmiddels toch weer iemand bereid gevonden.

Wél is het bestuur erdoor van overtuigd geraakt dat het vrijwilligersbeleid prioriteit heeft en dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Het bestuur wil beleid opstellen, waarbij van elke Swiftlid (in geval van kinderen hun ouders) iets bijdraagt aan de club. E.e.a. moet worden uitgewerkt, als ook dat moet worden nagedacht over de consequenties die aan leden worden opgelegd die niets (willen) leveren. We zullen een oproep doen aan leden om hierover mee te denken.

We kunnen gelukkig ook positief nieuws melden over de inzet van ouders. Natuurlijk de Jumbo vakkenvul actie. En bijv. de Sponsorcommissie waar nu 2 ouders zijn ingestapt en met erg veel energie en goed netwerk hun steentje bijdragen om de club meer sponsorinkomsten te bezorgen en de activiteitencommissie, die inmiddels de plannen voor activiteiten in het komende seizoen klaar in de steigers heeft staan.

Ook zijn er een flink aantal ouders betrokken bij de financiën van Swift en bijvoorbeeld bij de bezetting van de bardiensten. Maar, ondanks al deze goede inzet, hebben we echt nog meer handjes en soms ook alleen denkkracht (niet structureel, soms maar een paar keer) bij andere taken binnen de club. Daarom dienen we de inzet van vrijwilligers structureel te organiseren.

 Bestuur KV Swift

Categorieën: Bestuur