Corona en korfbal

Nog steeds beïnvloedt het corona-virus ons verenigingsleven op een vervelende manier. De zaalcompetitie is al afgeblazen (een avondje Swift lijkt zo lang geleden!) en we zijn natuurlijk benieuwd of we straks weer op het veld mogen gaan korfballen.

In afwachting van de maatregelen na 9 februari 2021, maken wij de komende week de afweging of buiten trainen met de jeugd weer gestart kan worden.

Wij wegen af wat zwaarder weegt: ‘bewegen is gezond in combinatie met ledenbinding‘ of ‘de corona- risico’s verkleinen door elkaar niet op het sportveld te ontmoeten.’  Houd de website goed in de gaten voor meer informatie!

Ledenbinding 

We leggen contact met een aantal mensen in de club om weer een online-activiteit te organiseren. De binding tussen de leden en de club is nu minimaal en lastig door de corona maatregelen, dus af en toe een online-activiteit is natuurlijk leuk.

Vanuit de TC is een verzoek aan de trainers gedaan om samen met hun ploegen wat meer online contact te hebben.

Heb je een leuk idee dat we kunnen organiseren?  Geef het gerust door aan secretariaat@kvswift.nl

Hemelvaartsdagtoernooi 2021 (donderdag 13 mei 2021)

Het lijkt ver weg: Sportpark de Sprong vol met korfballers en publiek. Toch denkt het bestuur na over (alternatieve) invullingen voor deze dag. Stel, dat er weer buiten kan worden gesport, dan biedt dit wel een kans voor Swift om iets te organiseren (binnen de dan geldende regels). Zowel voor de sfeer in de club, voor het sporten zelf, als ook voor de clubkas kan deze dag een welkome impuls zijn.

We houden jullie op de hoogte.

Enquête communicatie

Daarnaast zijn we ook bezig om te kijken naar de communicatie binnen de vereniging. Hoe doen we het nu en hoe willen we in de toekomst communiceren. Welke kanalen worden er veel gebruikt en hoe willen we die vullen. Binnenkort zal er daarom een enquête naar onze leden volgen met een aantal vragen. 

Categorieën: Bestuur