Vanaf dinsdag 15 december 2020 gaat Nederland in een strenge lockdown. We moeten de verspreiding van het coronavirus terugdringen en daarom de contacten tussen mensen onderling tot een minimum beperken.

Voor de sport betekent het dat voor een periode van vijf weken sporten in een binnenruimte niet is toegestaan.

Voor Swift betekent dit:
van 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 zijn er geen trainingen in sporthal De Sprong (niet door de week en ook niet op zaterdag) voor alle teams van Swift.

Na de persconferentie van 12 januari 2021 zal het bestuur van Swift beoordelen of en zo ja hoe er weer sportactiviteiten kunnen worden opgestart.

We rekenen op jullie begrip ! Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Het Swift-bestuur

Categorieën: Bestuur