Vorige week werd het concept-verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van 15 oktober jl. aan de leden toegestuurd. Leden die dit niet hebben ontvangen kunnen de notulen alsnog aanvragen via secretariaat@kvswift.nl. Inhoudelijke reacties kunnen ook aan dit adres worden gestuurd.

In het verlengde daarvan wil het bestuur alle leden een hart onder de riem steken, nu het ((korfbal)leven door het coronavirus verstoord is. We missen allemaal onze sport en de contacten die het met zich meebrengt. Het bestuur waardeert de initiatieven van de leden om, gegeven de beperkingen activiteiten te organiseren, zoals de trainingen & oefenwedstrijden voor onze jonge leden en de online pubquiz van enkele weken terug. 

Het bestuur ziet dat de contributie in de afgelopen maanden is ontvangen. Daarvoor dank aan alle (ouders van de) leden! E.e.a. zorgt er samen met andere inkomsten voor, dat het gemis aan inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine, kan worden opgevangen.
 
We wensen iedereen gezondheid toe! We hopen elkaar over enige tijd weer te kunnen ontmoeten op en langs de velden.

Bestuur KV Swift

Categorieën: Bestuur