Graag nodigen we onze leden nogmaals uit voor de jaarlijkse algemene vergadering op donderdag 15 oktober 2020 om 20.30 uur.
De vergadering wordt vanwege Covid19 digitaal gehouden.
Als je aan de vergadering wilt deelnemen, stuur dan een mail aan secretariaat@kvswift.nl. Je ontvangt dan een link voor de vergadering.

De stukken voor de vergadering worden in een aparte mailing aan de leden verzonden.
Zoals gebruikelijk worden de financiële stukken alleen op verzoek verzonden, stuur hiervoor een e-mail aan secretariaat@kvswift.nl.

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur