Het bestuur heeft maandag 14 september voor de tweede keer dit seizoen vergaderd. Onder de andere de volgende zaken werden besproken:

Corona
De corona-maatregelen worden in het algemeen goed nageleefd. Toch zijn er wat verbeterpunten, het houden van de 1,5-meter afstand door de toeschouwers blijkt soms lastig. Voor een betere bewustwording zullen strepen aangebracht worden op de tegels en worden bordjes opgehangen.
Bart Pouwer coördineert vanuit het bestuur alle Corona-zaken.

Verdeling taken in het bestuur
Het bestuur heeft een eerste taakverdeling gemaakt:
• Ariska Bouterse: PR & communicatie, contactpersoon AC
• Bart Pouwer: ledenwerving, contactpersoon sponsorcommissie
• Sjoerd Sanderse: contactpersoon in het bestuur voor de TC
• Marinka de Willigen: secretariaat
Jesper Wiegmans zal het bestuur adviseren op financieel gebied.

Jaarlijkse Algemene Vergadering op 15 oktober 2020
De voorbereidingen voor de jaarvergadering lopen. Momenteel wordt gewerkt aan de financiële jaarstukken en de begroting.

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur