Gelukkig hebben de afgelopen periode teams nog een aantal trainingen kunnen houden, want anders was het seizoen echt heel abrupt geëindigd. Waar we in normale tijden intensief naar Hemelvaart toeleven en meewerken aan de organisatie van het toernooi, is ook deze dag dit jaar wel heel geruisloos voorbij gegaan. Hoe begrijpelijk ook dat het niet door kon gaan, het is voor velen een pijnlijke ervaring. Niet alleen sportief gezien, maar ook vanwege het gemis van elkaar ontmoeten. En helaas komt daar voor de vereniging ook het financieel aspect bij.

Afgelopen week hebben we als bestuur de laatste vergadering van dit seizoen gehouden. Uiteraard hebben we hier gesproken over de financiële gevolgen van Corona voor onze vereniging. Net als bij zo vele anderen zien we lagere inkomsten, omdat de kantine niet open mag en het moeten annuleren van het toernooi. Wel hebben we met succes een beroep gedaan op een regeling voor tegemoetkoming in de mindere opbrengsten. Ook houden we alle mogelijke subsidieregelingen in de gaten om geen kans te missen op extra bijdragen.

Na de zomer worden de cijfers definitief en kunnen we echt zien welke gevolgen corona heeft voor Swift. Dan weten we ook welke maatregelen er dan gelden per 1 september. Ook kunnen we dan beter inschatten welke besluiten we moeten voorleggen aan de ledenvergadering. Daarvoor hebben we overigens 8 oktober gereserveerd.

Leuk is om te melden dat de activiteitencommissie vol energie aan het denken is over een startdag na de zomer. Hiermee geven zij invulling aan de gedachte van “Samen zijn we Swift”, de titel van het vastgestelde beleidsplan afgelopen seizoen. De commissie heeft veel ideeën en komt graag in contact met leden of ouders die willen meedoen aan het organiseren. Meld u zich bij evenementen@kvswift.nl

Wie zich ook gemeld hebben om met te denken met het bestuur zijn Ariska Bouterse en Bart Pouwer. Zij hebben aangegeven ook na de zomer aan te willen sluiten. Daar zijn we heel blij mee net als met de al eerder dit seizoen aangeschoven Jesper Wiegmans (voor de financiële blik). Ilse Schreuders en ik ronden onze werkzaamheden af en treden af. Dus ondanks de nieuwe aanwas blijft er ruimte voor geïnteresseerden.

We wensen u een fijne zomer!

Categorieën: Bestuur