Het bestuur van Swift wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020 toe!

We wensen alle leden, hun familieleden en andere belangstellenden veel plezier en succes toe in en rondom de korfbalvelden en bij de andere activiteiten bij onze club.

2020 wordt het jaar waarin de leden van Swift, met impulsen vanuit de diverse commissies, de goede intenties uit het nieuwe beleidsplan omzetten in concrete daden. Als bestuur zullen we hierover met de verschillende commissies graag meedenken. Bovenal zal dit een inspanning van vele leden vragen om echt goede stappen te kunnen zetten. Wij zijn Swift, wij kunnen dat!

Categorieën: Bestuur