Donderdag 24 oktober 2019 was de jaarlijkse ledenvergadering van Swift (JAV). Een vijftiental leden was hierbij aanwezig.

De hoofdpunten van de vergadering:

  • De jaarrekening van vorig seizoen en de begroting voor het seizoen 2019 – 2020 zijn goedgekeurd.
    Hiermee is ook de voorgestelde contributiewijziging is goedgekeurd.
    Desondanks hebben we nog geen sluitende begroting voor dit seizoen. We zullen met elkaar op zoek gaan naar extra inkomsten.
  • Beleidsplan 2019 – 2023: er is uitgebreid en kritisch gesproken over het concept beleidsplan. De vergadering kan zich vinden in de hoofdlijnen van het beleidsplan. We spraken af dat dit op enkele punten wordt aangevuld (arbitrage, structuur van de vereniging). Daarna zal het per mail aan de leden als concept worden aangeboden.
  • Het verenigingsjaar is gewijzigd, het loopt voortaan van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Richard Geldof is afgetreden als bestuurslid en Sjoerd Sanderse is formeel door de vergadering benoemd als bestuurslid.
    Het bestuur bestaat nu uit Alex Rijpert, Sjoerd Sanderse en Ilse Schreuders.

De notulen van de vergadering worden binnen 6 weken aan de leden gestuurd.

Categorieën: Bestuur