Deze week hebben we weer een bestuursvergadering gehad. We hebben samen terug geblikt naar gebeurtenissen de afgelopen tijd, maar we hebben zeker ook vooruit gekeken. Bijvoorbeeld naar de voortgang in de diverse commissies bij Swift. Zo wordt er door de sponsorcommissie hard gewerkt aan een sponsoravond rondom de laatste zaalwedstrijd van Swift 1. Een leuk initiatief waarvan wij verwachten dat de relatie van sponsoren met Swift wordt verstevigd.

De beheercommissie bereidt zich ook al voor op het voorjaar en zal onder andere tijdens NLdoet weer met wat klussen aan de gang gaan. Doe mee als je kunt! Ook heeft die commissie wat vragen voorgelegd voor investeringen en aanpassingen in ons clubhuis.

De technische commissie kijkt zelfs al naar volgend seizoen. De eerste gesprekken worden al weer gevoerd over de teamindelingen van na de zomer. En ook de activiteitencommissie kijkt deze weken weer naar nieuwe leuke activiteiten binnen de vereniging. Kortom, volop actie bij Swift. En mooi om te zien dat we met zo velen de vereniging draaiend houden, waarbij we uiteraard de inzet van coaches en trainers niet vergeten.

Al eerder hebben we geschreven over het nieuwe beleidsplan dat we opstellen aan de hand van een aantal bijeenkomsten met Brug8. Komende maanden zullen we ons beleid en acties gaan opstellen. Dat we natuurlijk ook aan de hand van de uitkomsten van de visiebijeenkomsten (één met jeugd en één met ouders en senioren).  Wil je daar bij helpen dan ben je van harte welkom. Laat dat dan even weten via secretariaat@kvswift.nl

Categorieën: Bestuur