In de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2018 hebben de leden unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur Bart Pouwer te benoemen tot erelid van Swift.

Hij kon zelf niet aanwezig zijn bij deze vergadering, wat ons de gelegenheid bood hem voor de eerste zaalwedstrijd van Swift 1 te verrassen met deze benoeming.

Erelid is een bijzondere onderscheiding binnen de vereniging en deze wordt niet vaak uitgereikt.
Eén van de criteria waaraan voldaan moet worden voor een voordracht tot erelid is: “langdurig actief als bestuurslid (méér dan 12 jaar) en/of bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen en/of buiten de vereniging”.

Bart is één van de kurken waarop de vereniging drijft. Hij is jaren bestuurslid geweest, staat het bestuur nog steeds met raad en daad bij, helpt de sponsorcommissie, is de commissie ledenwerving, regelt de bardiensten, is een gastheer voor nieuwe leden of mensen die eens komen kijken of meetrainen. Dit is maar een kleine greep uit al zijn activiteiten voor Swift. Hij deed en doet nog veel meer voor Swift. En dit al vele jaren!
Alle redenen dus om hem te benoemen tot erelid.

Bart, hartelijk gefeliciteerd!

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

 

Foto’s : © Rien Paardekooper – www.kieknoe.nl

Categorieën: Bestuur