Deze week hebben we de eerste bestuursvergadering gehad na de ledenvergadering van 23 oktober. Tijdens die vergadering hebben we afscheid genomen van Paul van den Berg. Hij heeft zich afgelopen jaren binnen het bestuur erg verdienstelijk gemaakt en dat missen we nu al. Gelukkig heeft hij toegezegd Swift te blijven bijstaan, bijvoorbeeld op het gebied van PR. Dat waarderen we enorm en kunnen we goed gebruiken. Nogmaals bedankt voor je inzet, Paul, in het bestuur er ernaast!

Ook hebben we tijdens de ledenvergadering de financiën van de vereniging besproken. Helaas zijn we genoodzaakt voor het tweede opeenvolgende jaar een begroting voor te leggen met een flink tekort. We hebben dit jaar de contributie nog niet verhoogd omdat we als vereniging driftig op zoek zijn naar andere inkomsten. De sponsorcommissie borrelt van de ideeën om mogelijke sponsoren te benaderen. We vertrouwen erop dat het succesvol zal zijn. Als u ook ideeën heeft of wilt u met hen meedoen, laat het dan vooral weten aan de sponsorcommissie (sponsorcommissie@kvswift.nl). Tegelijk melden we hier alvast dat mochten de inkomsten toch niet op peil raken dat we dan volgend jaar een verhoging van de contributie niet kunnen uitsluiten.

Vorige keer hebben we iets gemeld over de ondersteuning door Rabobank. De eerste bijeenkomst is onlangs gepland en is bedoeld voor leden of ouders die een bestuursfunctie hebben of overwegen. Op 10 december aanstaande wordt er een avond georganiseerd waar van verschillende Zeeuwse verenigingen een aantal mensen bij aanwezig kunnen zijn. Op deze avond gaat het vooral over wat er zoal komt kijken bij het besturen van een vereniging. Heel wat; dus mocht u een bestuursfunctie overwegen en bent u nieuwsgierig naar de inhoud, ga dan gerust mee. Laat het ons even weten (secretariaat@kvswift.nl)!

In het voorjaar volgen twee bijeenkomsten waarbij we onder begeleiding met elkaar in gesprek kunnen over Swift. Dan komen vragen aan de orde zoals: Wat voor vereniging willen we zijn, waar richten we ons op, wat is daar voor nodig? Als we daarover met zo veel mogelijk mensen een gezamenlijk beeld over hebben, kunnen we dat opschrijven in ons nieuw beleidsplan. Data hiervan zijn nog niet bekend, maar houd deze nieuwsbrief in de gaten.

Binnenkort publiceren we de vacatures die we hebben in deze nieuwsbrief en op de site. Zoals al eerder aangegeven zijn er in ieder geval nog niet ingevuld: penningmeester, voorzitter, algemeen bestuurslid en de ledenadministratie (gelukkig nog wel ingevuld, maar Kees Blankenburgh heeft aangegeven weer eens iets anders te willen doen voor de vereniging). Overweegt u ook om iets voor Swift te willen doen, dan horen we uiteraard graag.

In ieder geval veel spelplezier en succes gewenst in de zaal de komende maanden!

Categorieën: Bestuur