Onze vertrouwenspersoon John Davidse heeft na ruim 4 jaar aangegeven wegens persoonlijke redenen niet meer beschikbaar te zijn voor deze rol. John, bij deze willen we je hartelijk bedanken voor de verantwoordelijkheid die je hebt gedragen. Het bestuur heeft gelukkig snel een vervanger kunnen vinden: Anneke Duvekot-Bimmel. De meesten zullen haar wel kennen als de oud-voorzitter van Swift. Momenteel werkt ze als onderwijsadviseur/trainer bij RPCZ. Daarnaast heeft zij vanaf begin dit jaar de stap genomen om als ritueelbegeleider aan de slag te gaan (zie http://www.zeeuwslicht.eu  voor  meer informatie).

Waarom is er een vertrouwenspersoon binnen Swift?

Het is belangrijk dat alle leden van Swift rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. De vereniging moet immers voor iedereen veilig, vertrouwd en plezierig zijn. Als je last hebt van (seksuele) intimidatie, pestgedrag of geweld, dan kun je dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet of bijvoorbeeld je trainer of coach. Als dit niet helpt of je durft dit niet, vertel het dan aan iemand anders, thuis of op de vereniging (bijvoorbeeld tegen de vertrouwenspersoon).

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Luisteren is hun belangrijkste taak. Je kunt bij haar terecht met vragen, twijfels of dingen waar jij je misschien voor schaamt. Ze praat met je in vertrouwen, je verhaal is daar veilig. Dus blijf er niet mee rondlopen. Samen wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden die er zijn.  Als het nodig is bemiddelt ze bij conflicten of kan ze je doorverwijzen. Zij weet hiervoor de weg binnen Swift, maar ook daarbuiten en doet alles in overleg met jou.

Hoe kun je de vertrouwenspersonen bereiken?

Iedereen kan een vraag stellen via het volgende e-mail adres: dubi@zeelandnet.nl Je kunt vragen of zij contact met je opneemt of eventueel een vraag stellen met een wat algemeen karakter.

Categorieën: Bestuur