Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene vergadering (JAV), op donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2016 – 2017 met bijhorende financiële verantwoording – wil het bestuur graag met u van gedachten wisselen over allerlei zaken die belangrijk zijn voor onze club, nu en straks.
De stukken voor de vergadering worden via een aparte mail verstuurd.
De financiële stukken worden tijdens de vergadering uitgereikt, wie ze eerder wil inzien kan contact opnemen met de secretaris (secretariaat@kvswift.nl).

De  agenda voor de JAV van 12 oktober 2017:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen JAV d.d. 6 oktober 2016
 4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2016 – 2017
 5. Financieel verslag/jaarrekening 2016-2017 en begroting 2017-2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Beleid bestuur
 9. Samenstelling bestuur – verkiezing bestuursleden
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Namens het bestuur,

Ilse Schreuders, secretaris

Categorieën: Bestuur