Afgelopen maanden is er binnen bestuur gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de taken binnen de complete vereniging. Dit overzicht is inmiddels klaar en nu is het de volgende stap om meer mensen te betrekken bij het vrijwilligerswerk binnen de club.

Onze vereniging leeft van vrijwilligers. Velen van jullie nemen al één of meer taken voor je rekening, waarvoor wij dankbaar zijn!

Er zijn echter te weinig handen om alle taken (goed) uit te voeren. Wetende dat er leden en ouders zijn, die op dit moment nog geen vrijwilligerstaak vervullen, hopen we met deze enquête meer vrijwilligers in te kunnen zetten. Met deze enquête is het voor iedereen mogelijk de voorkeur(en) aan te geven.

 Dit weekend zal er vanuit het bestuur een mail (afzender secretariaat@kvswift.nl) worden verstuurd naar ieder lid of de ouders/verzorgers van wie het e-mailadres bij ons bekend is, met daarin een link voor de vrijwilligersenquête van Swift.
De mail kan in de ongewenste mailbox binnen komen, i.v.m. de site waarmee we de enquête opgesteld hebben. 

 Wij verwachten van iedereen een reactie.

 Het Bestuur

Categorieën: Bestuur