Tijdens de Nieuwjaarsborrel heeft het bestuur een overzicht laten zien van de stand van zaken en plannen voor de komende tijd mbt vrijwilligersbeleid. Voor de leden die er niet waren, hierbij een samenvatting.

De afgelopen maanden is een up-to-date vrijwilligersoverzicht gemaakt van alle vrijwilligerstaken binnen Swift, van groot (trainer, commissies) tot klein (een keer bardienst of meehelpen bij evenement). Hieruit is af te leiden dat ongeveer 70% van de (~11300) vrijwilligersuren die nodig zijn om de club draaiende te houden door een groep van 55 mensen gedragen wordt. Het gaat hier om trainers, verenigingsscheidsrechters, commissie- en bestuursleden. Het is de wens van het bestuur dat de overige 30% van de vrijwilligersuren gedragen gaan worden door de rest van de vereniging (dus geen dubbele taken meer voor mensen in de 70% groep). De komende maanden gaan we mensen benaderen voor de posten die nog niet zijn ingevuld. We zetten in op losse taken die wat minder tijdsbeslag vragen, maar er zijn ook nog grotere taken niet ingevuld (zoals voorzitter, penningmeester, leden sponsorcommissie). Aan het eind van het seizoen bekijken we of dat tot voldoende resultaat leidt . Zo niet, dan is de kans groot dat we een verplichte inzet gaan vragen zoals dat ook bij andere verenigingen gebeurt.

 

 

Categorieën: Bestuur