De eerste bestuursvergadering zit er op, afgelopen maandag waren we bij elkaar. Een nieuw seizoen is begonnen en daarin is opnieuw veel dat onze aandacht vraagt.  Deze avond waren we blij dat we een aankomend bestuurslid konden verwelkomen: Alex Rijpert. Voor de zomervakantie heeft Alex de toezegging gedaan mee te willen doen in het bestuur.  Naast Alex  is ook Jeen Piersma bereid gevonden om het bestuur te komen versterken. Formeel wordt dit in de komende JAV  (Jaarlijkse algemene Ledenvergadering) van kracht.  Deze JAV is gepland op donderdag 6 oktober a.s. Uitnodiging en dergelijke ziet u/zie jij later verschijnen. Erica Nefs, penningmeester en ik, voorzitter, gaan het bestuur verlaten, na bijna 5 jaar van de partij te zijn geweest.  Onze opvolging is nog niet geregeld.  Dat is jammer; we zijn echter erg blij met de versterking van Alex en Jeen. Beiden worden algemeen bestuurslid.

De technische commissie, de evenementencommissie en de commissie ledenwerving zijn ook versterkt. Nu nog de sponsorcommissie. Die bestaat al te lang uit te weinig mensen!  Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.  Dus mocht u of jij iets willen doen voor Swift? Denk er eens over na. Hoe meer mensen, hoe kleiner de taken per persoon kunnen worden. Mail of bel me gerust !

Aanstaande zaterdag de start van het nieuwe seizoen onder de naam van ‘Swift Kick–off dag’,  dat wordt een spetterend begin van het seizoen. Ik vind het oprecht jammer dat ik vanwege verplichtingen elders in het land die dag niet aanwezig kan zijn. Ik zal nagenieten met de foto’s en verhalen van en over die dag. Veel plezier en succes, ieder die erbij komt helpen en / of aanwezig is!

Namens het bestuur, Anneke D-B

voorzitter@kvswift.nl    0118 638201

Categorieën: Bestuur