Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering, die gehouden zal worden op donderdag 6 oktober 2016 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele karakter van de vergadering – onder andere de vaststelling van het jaarverslag 2015 – 2016 met bijhorende financiële verantwoording – vertelt het bestuur u ook graag waar ze het komende seizoen expliciete aandacht aan zal geven. Het bestuur wil tijdens de JAV graag met de leden van gedachten wisselen en discussiëren over alle zaken die belangrijk zijn voor Swift.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3.  Notulen JAV d.d. 8 oktober 2015

4. Algemeen jaarverslag bestuur en commissies 2015 – 2016

5. Financieel verslag/jaarrekening 2015-2016 en begroting 2016-2017

6. Vaststelling contributies 2016 – 2017

7. Verslag kascommissie

8. Benoeming kascommissie

9. Beleid bestuur

10. Samenstelling bestuur / benoeming bestuursleden

11. Jubilarissen

12. Rondvraag

13. Sluiting

De stukken voor de vergadering zullen binnenkort aan de leden worden verstuurd.

Namens het bestuur,

Ilse Schreuders, secretaris

 

Categorieën: Bestuur