Een nieuw seizoen brengt altijd wisselingen in trainersstaf, commissies en andere vrijwilligerstaken met zich mee. Sommigen stoppen er (tijdelijk) mee, anderen gaan met iets nieuws aan de slag of gaan weer een jaartje door. Ook dit jaar is dat niet anders. Veel commissies zijn weer op volle sterkte, en het is fijn dat veel mensen hun steentje willen bijdragen. Helaas zijn nog niet alle vacatures ingevuld. Zo zijn we bijvoorbeeld nog op zoek naar vrijwilligers om de sponsorcommissie te versterken, maar dit is slechts een voorbeeld.

Het bestuur is op dit moment het overzicht van deel(taken) en vacatures van de verschillende commissies aan het updaten. Naast dat we dit overzicht gebruiken om bij te houden wie wat doet en waar vacatures zijn (actie nodig), willen we ook onderzoeken of het mogelijk is om sommige taken wat lichter te maken. Aan de ene kant om te ‘ontlasten’, aan de andere kant om meer mensen te betrekken bij vrijwilligerstaken van de club. We hopen dat we hiermee ook mensen over de streep kunnen trekken die een grote vrijwilligerstaak niet zien zitten, maar wel tijd/zin hebben om een kleinere taak op zich te nemen.

Tot nu toe is vrijwilligerswerk bij Swift echt vrijwillig geweest, met andere woorden, we hebben mensen nooit verplicht iets te doen. We hebben de hoop dat dit zo zal kunnen blijven, maar we zullen de komende maanden wel bekijken of we dit standpunt moeten heroverwegen. We zullen u de komende weken/maanden hiervan op de hoogte houden.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Paul van den Berg

Categorieën: Bestuur