Wij vinden het belangrijk dat ouders en spelers betrokken zijn bij Swift en dat ze iets kunnen betekenen, door wat ze leuk vinden en eventueel goed kunnen.Er zijn heel veel mensen die allerlei taken doen voor Swift, korter en langer, structurele taken of incidenteel. En met iedereen zijn we blij!!Echter er is ook  nog veel te doen, waarvoor we op zoek zijn naar nieuwe, andere mensen. We willen voorkomen dat er te veel werk op te weinig schouders neer komt.Mensen vinden het vaak fijn om een idee te hebben om welke taken het gaat, ook wordt er vaak gevraagd hoeveel tijd je er mee kwijt bent.Dit laatste is erg afhankelijk om welke taak het gaat. Dit zal altijd in overleg gaan. We zijn altijd op zoek naar mensen die ‘losse’ taken doen, zoals een keer helpen bij een evenement (denk aan zoiets als Sinterklaas) of  in een kraam staan bij het Hemelvaartstoernooi.

Voor structurele taken zijn we momenteel op zoek naar :

  • eens per 2 maanden oud papier ophalen op vrijdagmiddag/avond
  • eens in de drie maanden helpen bij het schoonmaken van het clubhuis (veldseizoen)
  • lid / leden van de sponsorcommissie
  • lid / leden van de ledenwervingscommissie

In het bestuur zijn met ingang van het nieuwe seizoen twee plaatsen te bemensen, namelijk:

  • voorzitter
  • penningmeester

Van beide taken zijn duidelijke taakomschrijvingen aanwezig. We benaderen hiervoor in principe mensen rechtstreeks en individueel, echter heeft u/heb jij voor een aantal jaren zin om de schouders er onder te zetten, voor één van deze taken, neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Met vriendelijke groet, het bestuur

vrijwilligers@kvswift.nl

voorzitter@kvswift.nl

Categorieën: Bestuur