Afgelopen dinsdag  kwamen we bij elkaar om allerlei zaken te bespreken.

Onder andere het beleidsplan (2014-2018)  -en daaraan gekoppeld de actieplannen van 2015 -2016-  kwam aan de orde.  In het beleidsplan staan de uitgangspunten en doelstellingen, de actieplannen worden daar aan getoetst, kritisch bekeken en waar nodig bijgesteld. Met name over het vrijwilligersbeleid werd stevig gediscussieerd. Binnenkort zullen we een overzicht van allerhande taken op de website plaatsen, zodat duidelijk wordt wat nodig is binnen de vereniging, met het verzoek aan ieder om te kijken en na te denken waar jij een bijdrage aan kan leveren.

download

We kregen een update uit diverse commissies.Een kleine groep mensen zal voor de rest van dit jaar een overzicht maken van te organiseren evenementen.  We vangen geluiden op dat er best wat meer georganiseerd kan worden, voor alle spelers, zowel jong als oud.Daar willen we graag aan tegemoet komen, en veel ouders hebben aangegeven daarbij te willen helpen. Daardoor kunnen activiteiten een succes worden.

Het Hemelvaartstoernooi werd nog genoemd,  dat valt dit jaar op 5 mei. Op Bevrijdingsdag en tevens  in de meivakantie. Eerder hebben we daarover aangegeven dit gewoon door te laten gaan. Daarbij houden we er rekening mee dat dit toernooi kleiner dan eerdere edities zal zijn. Aanstaande week gaan de uitnodigingen de deur uit. Het is net als andere jaren voor iedereen, dus ook voor senioren.

Bovenstaande is een greep van wat besproken is, heb je vragen, reacties of opmerkingen, we ontvangen ze graag en zullen altijd reageren!

Namens het bestuur,

Anneke D-B

voorzitter@kvswift.nl

Categorieën: Bestuur