Afgelopen dinsdag 8 december, kwamen we weer bij elkaar voor de maandelijkse vergadering. Tijdens deze vergadering zijn weer diverse zaken besproken. Vanuit de verschillende commissies (sponsor, ledenwerving en behoud, evenementen, beheer, en technische commissies) krijgen we een update hoe e.e.a. loopt. We krijgen veel goed nieuws. Zo komen er 4 nieuwe sponsorborden en zijn 21 nieuwe leden sinds de start van het veldseizoen. De evenementencommissie laat weten dat het sinterklaasfeest en de pubquiz zeer geslaagd waren en dat er nog een paar leuke evenementen aan komen dit seizoen. De TC heeft, naast de lopende zaken van dit seizoen, al een start gemaakt met de inventarisatie voor invulling van de technische mensen voor volgend seizoen (trainers, scheidsrechters etc).

Ook het bestuur kijkt alvast vooruit. Zo zijn penningmeester Erica Nefs en voorzitter Anneke Duvekot-Bimmel aftredend bestuurslid en daarom gaan we de komende maanden op zoek naar geschikte kandidaten. Verder zijn o.a. financiële acties en vrijwilligersbeleid aan bod gekomen. Het is fijn dat veel mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal teamouders bereid gevonden om de jeugdtrainers te ondersteunen.

De oud-papier actie (OPA) blijft een aandachtspunt. Helaas is er nog geen oud-papier coördinator gevonden en vaak is het moeilijk om genoeg rijders te vinden. Gelukkig komt het meestal op het laatste moment goed, doordat veel vrijwilligers nog een extra rondje rijden of op het laatste moment bij komen springen. Daar zijn we heel blij mee, maar het is geen structurele oplossing. Tot het eind van dit korfbalseizoen zullen we proberen de nodige vrijwilligers te vinden, maar als dat niet lukt, dan moeten we de OPA stopzetten en dan is helaas contributieverhoging onvermijdelijk.

Dan weer verder met goed nieuws. Ondanks dat de eerste thuiswedstrijd van Swift 1 in 2016 pas op 23 januari 2015 is, gaat de Nieuwjaarsborrel ook dit jaar gewoon door. Wij als bestuur vinden het belangrijk en ook gezellig om deze traditie in stand te houden.

De volgende update vanuit het bestuur volgt in januari.

Zijn er vragen, opmerkingen of tips, wij horen het graag!

Namens het bestuur,

Paul van den Berg

Categorieën: Bestuur