Inmiddels alweer anderhalve week geleden, op dinsdag 30 september, is het bestuur voor de tweede keer dit seizoen bij elkaar gekomen om de lopende zaken binnen onze vereniging door te nemen. Deze vergadering was de laatste voor Martijn van Langevelde en ondergetekende, die na respectievelijk zes en vijf en een half jaar ruimte maken voor twee nieuwe bestuursleden.

Tijdens deze vergadering zijn diverse zaken de revue gepasseerd. Een belangrijk punt betrof de laatste voorbereidingen voor de JAV van afgelopen donderdag 8 oktober. De begroting voor seizoen 2015-2016 is nog eens doorgenomen en vastgesteld, en er is besloten om voor komend seizoen de speerpunten van het vorige seizoen te continueren. Het vrijwilligersbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt, net als ledenwerving en -behoud, met name in de jeugd.
De OPA blijft een terugkerend onderwerp. Als bestuur zijn we erg blij met alle vrijwilligers, die vaak bereid zijn nog een extra rondje te rijden of om op het laatste moment nog bij te springen! Toch blijven er zorgen over het rondkrijgen van de organisatie in de toekomst. Ten aanzien van de week van de scheidsrechter is besloten alle KNKV-scheidsrechters die op 3 oktober kwamen fluiten op De Sprong te trakteren op een doosje Zeeuwse Bolussen. Verder is er al een korte vooruitblik geworpen op het zaalseizoen dat ook steeds dichterbij komt.

Naast bovenstaande onderwerpen zijn prangende zaken vanuit de diverse commissies die onze vereniging rijk is aan bod gekomen. Net als alle spelende leden zit ook het bestuur er alweer helemaal in!

Zijn er vragen, opmerkingen of tips, schroom niet om één van de bestuursleden even aan te schieten langs de lijn of via een andere weg te benaderen!

Namens het bestuur,

Daniëlle Pape

 

 

 

Categorieën: Bestuur