Middelburg zit in financieel zwaar weer. Opnieuw zijn forse bezuinigingen nodig. De berichtgeving hierover is u en jullie vast niet ontgaan! Afgelopen dinsdagavond was er een inspraakavond gepland voor alle organisaties en verenigingen die getroffen worden door de bezuinigingen.

Swift is er één van.  Daarom hebben ook wij ingesproken. De bezuinigingen treffen op termijn de sportvelden, vergoedingen klein onderhoud en kleedaccomodaties, daarnaast de sportstimulering.  In de 5 minuten die we hadden gekregen om in te spreken hebben we aangegeven dat  sporten en bewegen op de eerste plaats voor iedereen een plezierige vrijetijdsbesteding moet zijn. Sporten wordt  ook benut om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, zoals ontmoeting, gezonde leefstijl en leefbaarheid.  Dit zijn doelstellingen die de gemeente Middelburg hanteert. De gemeente is daarin voorwaarde scheppend, stimulerend en ondersteunend.

Swift staat voor: erbij zijn, erbij horen! We leveren  positieve bijdrage niet alleen op sportief maar ook op maatschappelijk gebied.

Hoe ga je met elkaar om, welke waarden en normen hanteer je?

We hebben oog voor meer verdraagzaamheid en onderling respect.

Trainers, scheidsrechters en spelers, we spreken elkaar erop aan en stimuleren een veilige sfeer.

We hebben aangegeven dat Swift een financieel gezonde vereniging is en dat graag wilt  blijven. We noemden allerlei financiële acties, waaronder oud papier ophalen en hoe we met elkaar ons best doen dit te handhaven.

Er werden door de raadsleden diverse vragen gesteld, ook aan de voorzitter van Top en Oemoemenoe, die in hetzelfde half uur hebben ingesproken als wij.

IMG_1553

Kortom, wij hopen van ganser harte dat de bezuinigingen niet doorgaan en de gemeente haar doelstellingen op het gebied van sport en bewegen zal blijven nastreven en daarin financieel ondersteunend blijft, ook voor Swift!

Waar we zeker van zijn is dat de gemeente haar afspraken over aanpassing veldafmetingen voor ons hoofdkunstgrasveld nakomt in 2016. Dat is een mooi bericht om mee af te sluiten, de thuiswedstrijden van S1 kunnen in het veldseizoen dan gewoon weer op veld 1 worden gespeeld!

Categorieën: Bestuur