Als bestuur van KV Swift willen we graag de ouders leren kennen enkopje koffie ons zelf & de club voorstellen.

We doen dit sinds een aantal jaar tijdens ‘koffie en een praatje’ na afloop van de wedstrijd van kinderen van onze jongste teams.

Daarnaast vinden we het prettig ook ouders van nieuwe spelers van Swift te leren kennen.

Dus weet je van harte uitgenodigd op:

zaterdag 19 september a.s. rond half 11.

 In het clubhuis ben ik er dan met één of twee andere bestuursleden. Het is informeel, onder het genot van een kopje koffie/thee en iets erbij praten we wat, horen we wat jullie van Swift vinden en tips/ideeën zijn dan ook altijd welkom!

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Anneke Duvekot-Bimmel

Voorzitter KV Swift.

Categorieën: Bestuur