Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering op donderdag 8 oktober a.s. in het clubhuis.

Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen. Ook zullen jubilarissen gehuldigd worden en nemen 2 bestuursleden afscheid van het bestuur.

Maar we kijken ook vooruit: wat kan anders, wat kan beter, hoe bereiken we onze doelen. Daarover en over allerlei andere Swift-zaken willen we graag met u / jou van gedachten wisselen.

De agenda en de andere stukken voor de vergadering zullen binnenkort aan alle leden worden gestuurd. De financiële stukken (jaarrekening en begroting) worden niet meegestuurd, deze zullen op de vergadering worden uitgereikt. Leden kunnen deze stukken ook aanvragen bij Eica Nefs (e-mailadres: penningmeester@kvswift.nl).

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

 

 

Categorieën: Bestuur