Afgelopen dinsdag was de maandelijkse bestuursvergadering.

Elke vergadering zijn er knelpunten op te lossen en zaken te bespreken die minder goed lopen in de club.

Gelukkig zijn er ook altijd positieve zaken om door te nemen, zoals deze vergadering:

  • Het bouwteam “nieuwe keuken” heeft met hulp van velen een prachtige nieuwe keuken in het clubhuis gerealiseerd.
  • De sponsorcommissie heeft een succesvolle paaseitjes-actie georganiseerd.
  • De jubileumcommissie heeft zaterdag met een zeer geslaagde maaltijd (er waren meer dan 100 eters) de keuken ingewijd en zo het jubileumjaar afgesloten.
  • Een projectgroep van 6 personen onder leiding van Bart Pouwer is gestart met de organisatie van de Swift-Kangoeroeclubdag: een sportdag voor de kinderen van groep 1 / 2 van de basisscholen in september.

Namens het bestuur iedereen bedankt voor de inzet!

Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur