Voor volgend seizoen zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger voor de coördinatie
van onze maandelijkse Oud-Papier Actie.

De werkzaamheden bestaan uit:

Jaarlijks:
• Opstellen jaarschema, en per mail informeren rijders (totaal (in etappes) 4 -8 uur)

Maandelijks:
• 2 vooraankondigingen voor FM maken (0,5 – 0,75 uur en 0,5 uur)
• Schema met rijders aanpassen bij lege plekken (1 uur)
• Aanwezig zijn tijdens de actie op vrijdagavond (3 uur)
• Incidenteel: vergeten oud-papier (laten) ophalen op zaterdagochtendindien (3 tot 4 x per jaar 1 uur)

Af en toe:
• Na actie stukje voor FM schrijven (6 x per jaar 0,5 uur)
• Overleg met gemeente/woningbouw (2 per jaar x 1,5 uur)
• Contact met SITA recycling service, (4 x per jaar 0,5 uur)
• Invullen vacatures (6x per jaar 0,5 uur)

Belangstelling voor deze belangrijke functie binnen Swift?
Neem contact op met Anneke Duvekot (email: voorzitter@kvswift.nl) of
Ilse Schreuders (e-mail: secretariaat@kvswift.nl).

Namens het bestuur, Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur