Afgelopen week kwamen we bij elkaar als bestuur. Er was veel te bespreken. We willen u en jou van een aantal zaken op de hoogte brengen. Eén daarvan is het besluit om met ingang van het nieuwe seizoen de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te voeren voor trainers bij Swift. Als sportvereniging ben je niet verplicht om dit te doen. Wij hebben er als bestuur eerder over gesproken, samen met de vertrouwenspersoon van Swift. Een aantal jaren geleden hebben we een gedragscode opgesteld, omdat we streven naar een goed en veilig sportklimaat binnen Swift. De gedragscode is daarvoor een leidraad, we willen op een goede manier met elkaar omgaan. Als bestuur willen we er alles aan doen om ongewenst gedrag binnen Swift te voorkomen, daar past dit besluit bij.
Tijdens deze vergadering kregen we een tussentijds financieel overzicht van Erica, de penningmeester. De cijfers vertonen voor dit moment een positief beeld. Daar zijn we blij mee.
Ook het beleidsplan stond op de agenda. Het beleidsplan geeft ons richting, daarin staan de doelstellingen ( 2014 – 2018) beschreven, concreet gekoppeld aan acties per jaar. Tussentijds deden we een ‘check’ en keken we naar doelstellingen en acties. Loopt het naar wens? Zitten we op schema? wat is er al gerealiseerd? Wat vraagt om bijstelling? Het blijkt een handig en praktisch document te zijn om goed overzicht te houden op de vele onderdelen binnen onze vereniging. Denk hierbij aan ledenwerving, ledenbehoud, technische zaken, PR, communicatie en sponsoring, evenementen, het clubhuis. Heel veel zaken lopen goed… en het kan altijd beter!
Het bestuur is blij te kunnen melden dat er veel taken voor de TC (Technische Commissie) onder diverse personen verdeeld kunnen worden. En dat Ivo Gillissen bereid gevonden is om zich beschikbaar te stellen voor de TC. De TC, bestaande uit Hans Soeting, Pieter Goudappel en Steven Meerburg, is al te lange tijd onderbezet, dus Ivo is meer dan welkom! We blijven zoeken naar nog een nieuw TC lid.
Aan de keuken wordt hard gewerkt, ook dat loopt op schema, dus als het veldseizoen start kunnen we daar de vruchten van plukken. Bardienst draaien is sowieso leuk om te doen, maar met een spiksplinternieuwe keuken, met combi-magnetronoven en vaatwasser wordt het pas echt een feestje!
Anneke D-B

Categorieën: Bestuur