Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt op vrijdag 26 september 2014 om 20.00 uur in het clubhuis.

Naast het formele gedeelte van de jaarvergadering, hoopt het bestuur tijdens deze vergadering op informele wijze met de leden van gedachten te wisselen over het gevoerde en te voeren beleid.
We praten graag over alle ideeën die er zijn om onze vereniging nog sterker te maken en goed voorbereid op de toekomst.

De agenda en de jaarverslagen zullen in het FM van 21 september a.s. gepubliceerd worden.

Het bestuur

Categorieën: Bestuur