In december 2013 is een kleine delegatie vanuit het bestuur naar een introductieavond voor de cursus “marketing voor sportverenigingen” geweest. Deze cursus wordt aangeboden door de KNKV en is erop gericht korfbalverenigingen te helpen bij het vormen van beleid rondom het werven en behouden van leden en sponsoren.

Net als ieder individu, elke stichting en alle commerciële instellingen hebben ook sportverenigingen te maken met een veranderende omgeving. We leven in een maatschappij waarin heel veel mogelijk is maar waarin ook veel van een ieder wordt verwacht. Zeker in deze tijd is het erg belangrijk om naast alle verplichtingen die je hebt ook lekker te sporten. Maar het aanbod is ontzettend groot, dus waar kies je dan voor? Wat zijn jouw wensen en verwachtingen bij de sport die jij wilt gaan beoefenen, wil je fijn recreatief bezig zijn of wil je op een zo hoog mogelijk niveau presteren, kies je voor een teamsport of voor een individuele sport, en vooral: welke sport moet het dan worden?

Om je als sportvereniging staande te kunnen houden zul je dus moeten nagaan hoe jij zoveel mogelijk aan de wensen van je omgeving kan voldoen, zonder je eigen identiteit te verliezen. Wat heb jij als vereniging te bieden, maar nog belangrijker: wat zijn de behoeften van jouw (potentiële) leden en hoe kun je daar zo goed mogelijk op inspelen?

Omdat wij vanuit het bestuur toch al erg gericht zijn op ledenwerving en -behoud, komt deze cursus op het juiste moment. Inmiddels heeft de eerste cursusavond plaatsgevonden en daar zijn we met twee personen naartoe geweest. De volgende avond hopen we met 4 of 5 personen te bezoeken. Het leuke van deze cursus is dat je er met meerdere korfbalverenigingen uit de regio zit, dus je steekt ook van elkaar nog iets op.

Uiteindelijk moet deze cursus leiden tot een marketingplan waarin we gericht gaan werken aan de toekomst van Swift.

Vanuit deze cursus zal in de komende week een kleine enquete uitgaan. Met deze enquete proberen we alvast wat inzicht te krijgen in de samenstelling van onze vereniging en in het beeld dat men van onze club heeft. We hopen dat jullie deze enquete allemaal invullen en terugmailen!

Vind jij dit ook interessant of wil je graag meedenken bij het opstellen van een marketingplan, spreek me dan gerust even aan of stuur een mail naar prkvswift@outlook.com.

Namens het bestuur,

Danielle

 

 

 

Categorieën: Bestuur