Maandag 16 december was de laatste bestuursvergadering van dit jaar.

Het bestuur heeft onder andere gesproken over:

  • Erica en Danielle hebben een bijeenkomst van het KNKV “Marketing voor korfbalverenigingen” bijgewoond. Zij waren enthousiast en besloten is dat Swift zal meedoen aan het vervolg, 4 cursusavonden, waarbij onder andere een marketingplan gemaakt zal worden.
  •  Per 1 januari 2014 wordt de drank- en horecawet gewijzigd. Alcoholhoudende dranken mogen vanaf die datum alleen verkocht worden aan mensen van 18 jaar en ouder en men moet dit kunnen bewijzen door het tonen van een ID. De regels voor de verkoop in het clubhuis zullen hierop worden aangepast.
  • De Sprong moet nog meer de Swift-sporthal worden. Hiervoor moet de hal “aangekleed” worden. Het bestuur zoekt de mogelijkheden hiervoor uit en we hopen nog dit zaalseizoen de hal te kunnen verfraaien met onze Swift-kleuren.
  • In 2014 bestaat Swift 80 jaar, dat moet gevierd worden! In het bestuur zijn hiervoor al wat ideeën geopperd. We zullen leden benaderen voor een jubileumcommissie, die het jubileum zal vorm geven. Heb je zelf een goede idee voor het jubileum, of lijkt het je leuk lid te worden in de jubileumcommissie, laat dit dan aan ons weten (secretariaat@kvswift.nl).

 De volgende bestuursvergadering is op 3 februari 2014.

 Namens het bestuur,

 Ilse Schreuders

Categorieën: Bestuur