De opstart van een nieuw seizoen is vaak hectisch: nieuw samengestelde teams, andere trainers, wisselingen op allerlei gebied. Zo ook bij de TC leden. Carla Pouwer, die de belangrijke taak van voorzitter had, is er mee gestopt. Dit was al langer bekend. Als bestuur zijn we blij dat Hans Soeting na de zomervakantie de rol van voorzitter op zich heeft genomen.
Martijn van Langevelde is bestuurslid en beheerde de TC portefeuille.
Sinds vorige week heeft hij laten weten dat hem dit momenteel niet lukt dit op de juiste wijze uit te voeren. Hij heeft er de tijd en energie niet voor en beleeft er weinig plezier aan. Natuurlijk is dat een moeilijk besluit, tegelijkertijd heeft Swift meer aan mensen die taken met plezier uitvoeren, dan gaat het je makkelijker en beter af. Martijn blijft in het bestuur als algemeen bestuurslid en daar zijn we blij mee.
Voor de TC betekent dit concreet dat ze verder gaat met vier personen:
• Hans Soeting
• Pieter Goudappel
• Steven Meerburg
• Jan van Vendeloo
Een kleine groep kan voordelen hebben bij besluitvorming en slagvaardig handelen. Echter alle taken kan zij niet alleen uitvoeren, daarom zijn er veel mensen benaderd met het verzoek na te denken een taak op zich te nemen. Dat lijkt te gaan lukken! De TC is een belangrijke commissie, in feite het hart van de vereniging. Er worden principiële keuzes gemaakt, die ten goede kunnen komen aan de hele vereniging! Het bestuur wilt iedereen bedanken die binnen en voor de TC taken uitvoert. en wenst de TC en alle mensen er omheen heel veel succes de ingeslagen weg te vervolgen.
Het bestuur

Categorieën: Bestuur