In de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 27 september is besloten tot een aanpassing van de contributie. In dit stuk kun je lezen wat de nieuwe bedragen zijn en hoe incasso zal plaatsvinden.

Kledingbijdrage:

Alle leden die in de competitie meespelen hebben  een Swiftshirt in bruikleen gekregen. Met ingang van dit seizoen zal hiervoor een eigen bijdrage van € 5,00 per jaar in rekening gebracht worden. Deze bijdrage is dus niet verschuldigd voor niet spelende leden. De bijdrage wordt  in rekening gebracht (opgeteld) bij de eerste contributie inning over de periode juni-augustus die komende week zal plaatsvinden.

De  data van contributie incasso zijn:

3 oktober, 30 november, 28 februari, 31 mei.

Nieuwe contributiebedragen excl. kledingbijdrage:

Categorie Contributie
vorig jaar
Nieuwe
Contributie
Vanaf 19 jaar €50,00 per kwartaal €52,50 per kwartaal
Speciaal tarief €32,50 per kwartaal €34,50 per kwartaal
16-18 jaar €37,50 per kwartaal €39,50 per kwartaal
12-15 jaar €31,00 per kwartaal €33,00 per kwartaal
6-11 jaar €27,00 per kwartaal €28,50 per kwartaal
t/m 5 jaar €16,50 per kwartaal €17,50 per kwartaal
Recreanten €25,00 per kwartaal €26,50 per kwartaal
Overige leden €20,00 per kwartaal €21,00 per kwartaal
Tennis zomer €25,00 per jaar €26,50 per jaar
Tennis jaar €50,00 per jaar €52,50 per jaar
Donateur tennis €25,00 per jaar €26,50 per jaar

Categorieën: Bestuur